ติดต่อเจ้าหน้าที่

       
  เจ้าหน้าที่บริหารงานบุคคล   เจ้าหน้าที่ MIS
  นางวนิดา มลิผล   นางสาวนิษฐา ไตรเดชา
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ติดต่อเบอร์ภายในโทร 128,129 ติดต่อเบอร์ภายในโทร 147
  สังกัด งานบริหารงานบุคคล สังกัด ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารฯ
       
นายสันติสุข โพธิ์งาม    
ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์    
ติดต่อเบอร์ภายในโทร 128,129    
  สังกัด งานบริหารงานบุคคล    
       
       

[ กลับเข้าสู่ระบบ ]


พัฒนาและดูแลระบบโดย
ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารและงานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
Management Information System Kanchanaburi Rajabhat University (MIS)